پردیس شهید رجایی فارس

جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
قابل توجه پذیرفته شدگان سال 1402 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی فارس   

زمان پذیرش دانشجویان جدیدالورود از روز جمعه 5 آبان 1402 در مکان های ذیل انجام خواهد شد.
قابل توجه پذیرفته شدگان سال 1402 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی فارس

زمان پذیرش دانشجویان جدیدالورود از روز جمعه 5 آبان 1402 در مکان های ذیل انجام خواهد شد.

زمان پذیرش دانشجویان جدیدالورود از روز جمعه 5 آبان 1402 در مکان های ذیل انجام خواهد شد.    رشته های کارشناسی ...