پردیس شهید رجایی فارس

ارتباط با پردیس شهید رجایی فارس (برادران)

آدرس :شیراز خیابان ساحلی شرقی- جنب شهرداری منطقه 3 - قبل از پل علی بن حمزه-  دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی فارس

 

شماره تماس :  پیش شماره 071

 

32280701

 

32280702

 

32280706

 

فکس : 32281090

 

کد پستی: 7145615515


نظرات کاربران