پردیس شهید رجایی فارس

نسخه جدید اندروید نرم افزار رزرو غذا

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

نسخه جدید اندروید نرم افزار رزرو غذای دانشگاه (کالینان)  در پیوست همین صفحه قرار گرفته است. لطفا آن را دانلود و نصب نمایید. بدیهی است نسخه قبلی غیر فعال شده است و فقط در نسخه جدید می توانید عملیات رزرو را انجام دهید.

 


نظرات کاربران