دانشگاه فرهنگیان

پردیس شهید رجایی فارس

فراخوان اولویت های پژوهشی در سطح دانشگاه فرهنگیان

    در راستای اجرای مأموریت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان و تقویت جایگاه پژوهش در برنامه ریزی و تصمیم گیری و جلب مشارکت و تعامل و همکاری با پژوهشگران فعال در حوزه های مرتبط با مأموریت های دانشگاه فرهنگیان بدین وسیله فهرست اولویت های  پژوهشی مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان را در سال1394 اعلام و از کلیه پژوهشگران علاقمند واجد شرایط دانشگاه فرهنگیان ،دعوت به همکاری می نماید.متقاضیان می توانند پس از انتخاب عنوان پژوهشی نسبت به تکمیل فرم "پیشنهاده پژوهشی" اقدام و در قالب pdf  و word به آدرس الکترونیکیResearch@cfu.ac.ir  ارسال نمایند.

 نوشتن کد شناسایی(شماره) اولویت در پیشنهاده ارسالی ضروری است.

بدیهی است ارسال پیشنهاده پژوهشی صرفا در زمان مقرر(حداکثر تا پایان شهریور ) امکان پذیر بوده و پس از تاریخ یاد شده، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.کمیسیون طرحهای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه پس از دریافت و بررسی پیشنهاده های پژوهشی، نتایج را بنحو مقتضی به اطلاع پژوهشگران محترم خواهد رساند.

پژوهشگران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر و داشتن سوال می توانند به آدرس الکترونیکی فوق مکاتبه نمایند :              

شرایط:

1 . اشتغال به کار در دانشگاه فرهنگیان بعنوان عضو هیات علمی یا مدرس تمام وقت

2 .مرتبط بودن رشته تحصیلی با موضوع پژوهش،

3 .داشتن سوابق پژوهشی مرتبط با ارائه مستندات ،

4.  پیشنهاده مطابق الگوی پیوست تدوین شود.

هر فرد فقط برای یک عنوان پژوهشی، می تواند پیشنهاده ارایه نماید . همچنین ارایه پروپوزال پژوهشی حقی برای ارایه دهنده ایجاد نمی کند .

 

ردیف

عناوین اولویت های پژوهشی مصوب دانشگاه فرهنگیان در سال   94

1

بررسی فرهنگ سازمانی در تربیت معلم کشور (دانشگاه فرهنگیان) و تعیین میزان همسویی مولفه های آن با  کسب شایستگی های مورد نظر( تربیت معلم طراز جمهوری اسلامی ایران)

2

بررسی وضعیت برنامه درسی غیر رسمی (مکمل ، انتخابی ، اختیاری ) در پردیس ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان و ارائه راهکارهای توسعه کمی و کیفی آن

3

بررسی نقش معلمان در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ( بر پایه داده های امتحانات کشوری ) و تبیین دلالت های آن برای تربیت معلم

4

ارزیابی برنامه جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان و کیفیت اجرای آن از دیدگاه صاحبنظران و ذینفعان

5

آسیب شناسی و ارایه راهکارهای توسعه فرهنگ پژوهش در میان مدرسان دانشگاه فرهنگیان

6

 اررزیابی کیفیت آموزش و تدریس در دانشگاه فرهنگیان

7

بررسی میزان رضایتمندی دانشجو معلمان از کیفیت برنامه های فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان

8

آسیب شناسی اجرای دوره های کارشناسی ناپیوسته و ارایه الگوی اجرایی مناسب برای بهبود اجرا

9

بررسی پیامدهای مثبت و منفی شیوه های موجود پذیرش دانشجویان( بومی گزینی یا از بوم برای بوم)  در دانشگاه فرهنگیان

10

 آسیب شناسی فرآیند مصاحبه و گزینش دانشجویان جهت پذیرش در دانشگاه فرهنگیان  و ارایه الگوی مطلوب

11

  بررسی  وضعیت موجود و مطلوب  مشارکت دانشجو معلمان در فعالیت ها و اداره امور دانشگاه فرهنگیان  

12

بررسی میزان اهتمام مدیریت صف و ستاد به اجرای مفاد منشور فرهنگی دانشگاه فرهنگیان

13

  بررسی راه های افزایش درآمد اختصاصی و تحصیل منابع جدید در دانشگاه فرهنگیان

14

  بررسی وضعیت موجود و مطلوب اقامه نماز جماعت در پردیس های دانشگاه فرهنگیان

15

تدوین الگوی بهینه بودجه ریزی( مدیریت منابع) در دانشگاه فرهنگیان

16

بررسی میزان اهتمام به مفاد منشور مدیریت( در سازمان مرکزی) و میتاق نامه مدیران ( در سطوح صف ) در دانشگاه فرهنگیان

17

بررسی الگوها و راهکارهای موثر ارایه خدمات حرفه ای و تخصصی دانشگاه ( اعضاء هیات علمی) به آموزش و پرورش کشور

18

بررسی و ارائه الگوی مناسب کارآموزی در دانشگاه فرهنگیان

19

بررسی کیفیت اجرای برنامه درسی جدید آموزش ابتدایی

20

  ارزیابی کیقیبت آزمون های پایان نیمسال در رشته های مختلف دانشگاه

 


| شناسه مطلب: 34703

تعداد بازدید: 1137 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران