پردیس شهید رجایی فارس

بازگشت همه بسوی اوست.

انا لله و انا الیه راجعون

همکار گرامی جناب آقای هادی پیروزنیا

فقدان پدر همسر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت، این ضایعه بزرگ را بـه خانواده ارجمند ایشان تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.

خداوند قرین رحمتش فرماید.

مدیریت و کارکنان پردیس شهید رجایی فارس


نظرات کاربران