پردیس شهید رجایی فارس

هفته دفاع مقدس

۳۱ شهریور سالروز شروع جنگ تحمیلی و آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد


نظرات کاربران