پردیس شهید رجایی فارس

اخذ شتاسه تدریس

لیست متقاضیان اخذ شتاسه تدریس که فرآیند ثبت نام را به پایان نرسانده اند

متقاضیان محترم اخذ شناسه تدریس لیست پیوست تا تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سامانه شناسه تدریس به آدرس tid.cfu.ac.ir نسبت به ثبت و ارسال پرونده خود اقدام نمایند.
به پرونده هایی که بعد از این تاریخ ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت دانلود فایل اسامی به قسمت ضمیمه مراجعه نمایید.

 


نظرات کاربران