پردیس شهید رجایی فارس

دستور العمل و فراخوان

دستور العمل و فراخوان اخذ شناسه تدریس متقاضیان حق التدریس و مأمورین آموزشی در دانشگاه فرهنگیان جهت تدریس در سال تحصیلی 1403-1402

با سلام 

جهت دانلود دستور العمل و فراخوان اخذ شناسه تدریس متقاضیان حق التدریس و مأمورین آموزشی در دانشگاه فرهنگیان (سال تحصیلی 1403-1402) به قسمت ضمیمه مراجعه نمایید.


نظرات کاربران