پردیس شهید رجایی فارس

دیدار صمیمانه

دیدار صمیمانه مدیریت و معاونت دانشگاه فرهنگیان استان فارس با همکاران پردیس شهید رجایی شیراز

دیدار صمیمانه مدیریت و معاونت دانشگاه فرهنگیان استان فارس با همکاران پردیس شهید رجایی شیراز

جناب آقای دکتر زارع شیبانی مدیریت دانشگاه فرهنگیان استان به همراه دکتر وحیدی معاونت هماهنگی مدیریت دانشگاه فرهنگیان به منظور تبریک سال جدید و ماه مبارک رمضان با همکاران پردیس شهید رجایی شیراز دیدار کردند.

در این دیدار از بخش های مختلف پردیس شهید رجایی بازدید شد و به منظور رفع کاستی‌ها تصمیماتی اتخاذ گردید.


نظرات کاربران