پردیس شهید رجایی فارس

میلاد امام حسین (ع)

میلاد سومین پرچم دار قله امامت و دیانت، آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام و روز پاسدار مبارک باد.

سروشی دوش در گوشم، سرود این نغمه شیوا
که بشکفت از گلستان محمد نوگلی زیبا
بشارت ای گنه‌کاران، حسین آمد حسین آمد
نثار مقدمش سرها، فدای جان او جان‌ها
میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار مبارک.


نظرات کاربران